2022 Tijd Plaats Type Details Spreker(s)
wo. 9 nov.
20.00 uur Theaterzaal van De Blinkerd Lezing Invasie 1799 Onheil over Noord-Holland
lees meer....
Bob Latten, John Grooteman en Rob Janssen

wo. 26 okt.
20.00 uur Theaterzaal van De Blinkerd Lezing
Frans Huysmans en de Bergense School
in Schoorl
lees meer....
Jan C.A. van der Lubbe

do. 29 sept. 20.00 uur Theaterzaal van De Blinkerd
Algemene Ledenvergadering

Uitnodiging volgt

za. 21 mei 13.50 uur De Leihoek Excursie Wandeling Schoorlse Zeedijk. Lees meer..... historicus Henk Stapel
do.19 mei 20.00 uur De Blinkerd Lezing de Schoorlse Zeedijk, een monumentale dijk Aan de hand van beelden van
historische kaarten, zelfgemaakte tekeningen en oude en hedendaagse foto’s
bespreekt Henk Stapel de aanleg, de betekenis als zeewering en de rol van de dijk
in de waterhuishouding van het Noorderkwartier.
Lees meer.....
wo. 13 april 20.00 uur De Blinkerd Lezing Van Amsterdam naar Kamp Schoorl -
de razzia’s van 22 en 23 februari 1941
Lees meer.....
historica Wally de Lang
2021 Tijd Plaats Type Details Spreker(s)
do. 25 nov.
De Blinkerd Lezing GAAT NIET DOOR, WORDT VERPLAATST NAAR VOORJAAR 2022 historicus Henk Stapel
wo. 13 okt. 20.00 uur De Blinkerd Lezing De Atlantikwall in Noord-Holland Lees meer.... Peter Saal
2020 Tijd Plaats Type Details Spreker(s)
do. 26 maart 20.00 uur dorpshuis “De Uijtkijk”, Maarten Breetstraat 1, St.Maartensbrug Informatieavond Thema-avond Cultureel Erfgoed De Vereniging “Het Zijper Landschap”
spreekt over de waarde van het Zijper landschap als cultureel erfgoed
en het gemeentelijk beleid daarover van Schagen.
De rol van archeologie bij ruimtelijke ontwikkelingen wordt besproken.
Een gesprek met de deelnemers aan de avond moet leiden tot een beeld,
de kernwaarden van het landschap, de aanslagen en bedreigingen
en tenslotte tot concrete beschermingsmaatregelen.
Toegang gratis.
Saskia Olivierse - adviseur erfgoed gemeente Schagen
en
Carla Soonius - regioarcheoloog
do. 6 febr. 20.00 uur zaal open om 19:30 uur De Blinkerd Lezing UNESCO Werelderfgoed 'Stelling van Amsterdam'
Vooraf: de documentaire "Geheim landschap"
over militair erfgoed in Europa en Nederland
Lees meer....
historicus René Ros
2019 Tijd Plaats Type Details Spreker(s)
wo. 30 okt. 20.00 uur - zaal open om 19:30 uur De Blinkerd Lezing Groot Noord-Hollands Kanaal - Tweehonderd jaar geleden
ging de schop in de grond voor het Noord-Hollands Kanaal,
het 80 km lange kanaal dwars door de provincie Noord-Holland.
Lees meer....
historicus Henk Stapel
di. 10 sept. 20.00 uur - zaal open om 19:30 uur De Blinkerd, Camperduinzaal Lezing Werkelijkheid of schijnwerkelijkheid? Genrevoorstellingen in de
16e- en 17e-eeuwse Nederlandse schilderkunst.
Lees meer....
drs. Martijn Pieters, kunsthistoricus
wo. 15 mei 20.00 uur De Blinkerd Algemene Ledenvergadering + Film (1956) ALV + oude filmfragmenten vertoond bij het 25-jarig bestaan van het
Schoorls Videojournaal (VJS). Klik hier voor de agenda
Klik hier voor de 2018 notulen
Klik hier voor het Jaarverslag 2018-2019
--- ---
wo. 24 april 20.00 uur De Blinkerd Lezing Schoorl en omgeving, een reis langs het cartografische erfgoed vanaf de zestiende eeuw
Lees meer....
Harry deRaad,
archivaris bij het
Regionaal Archief Alkmaar
do. 11 april 14.15 uur Zijper Museum,
Schagerweg 97D,
Burgerbrug
Excursie Excursie naar het Zijper Museum
Stichting Zijper Museum ---
do. 28 febr. 20:00 uur De Blinkerd, Hargerzaal lezing Het ontstaan van de Schoorlse duinen
Deze lezing is georganiseerd door de Historische Vereniging Scoronlo
en Bibliotheek Kennemerwaard Schoorl
Lees meer....
Pim Weeda
2018 Tijd Plaats Type Details Spreker(s)
do. 29 nov. 20.00 uur Stadhuis van Alkmaar Lezing en boekpresentatie Historische atlassen in de schijnwerper
Historisch Café over Jacob van Deventer en
boekpresentatie Atlas van Alkmaar
Lees meer....
Reinout Rutte
za. 13 okt. 09.30 - 14.00 uur Grote of Sint Laurenskerk in Alkmaar Symposium HISTORISCHE VERENIGINGEN NOORD-HOLLAND ERFGOED:
“EEUWENOUD, SPRINGLEVEND”
historische verenigingen
van Alkmaar, Haarlem en Hoorn
GEANNULEERD
di. 2 okt. 20.00 uur De Blinkerd Lezing Presentatie/lezing over monumenten uit de industriële revolutie
We volgen stap voor stap de belangrijkste ontwikkelingen in de 18e en 19e eeuw
en daarna de Industriële Revolutie in Nederland die opvallend afweek van het Engelse voorbeeld.
Hans Walrecht
wo. 23 mei 20.00 uur De Blinkerd Algemene Ledenvergadering + Lezing Algemene ledenvergadering,
na afloop lezing over de schilder Harry Kuijten
Jan Kapitein
di. 24 april 20.00 uur Grote Kerk Alkmaar Lezing De geheimen van de Grote Kerk ontsluierd Karel Emmens
do. 19 april 20.00 uur De Blinkerd Lezing Presentatie/lezing over de papiermolen van Brechtdorp

vr. 23 maart
Midden–Beemster Excursie Excursie naar Museum Betje Wolf Midden – Beemster

wo. 28 febr.
Castricum Excursie Excursie naar Het Huis Van Hilde Castricum

ma. 19 febr. 20.00 uur De Blinkerd Lezing Presentatie/lezing over archeologie

2017 Tijd Plaats Type Details Spreker(s)
do. 28 sept. 20.00 uur De Blinkerd Lezing Lezing over de Westfriese cultuur in de 19e eeuw
Lees meer ....
Carel de Jong
di. 19 sept. 20.00 uur Bibliotheek Kennemerwaard
Gasthuisstraat 2
Alkmaar
Lezing Lezing Alkmaars Historisch Café - Maria Tesselschade in de schijnwerpers
Lees meer....
Berthe Stevenhaagen
zo. 11 juni 14.00 uur Zeedennenzaal
van Buitencentrum
Schoorlse Duinen van
Staatsbosbeheer,
Oorsprongweg 1
Lezing Lezing over de oorlogservaringen van een Ierse non in Kamp Schoorl.
Lees meer....
Wil Janssen
do. 18 mei 20.00 uur De Blinkerd Algemene Ledenvergadering + Lezing Jaarlijkse algemene ledenvergadering, klik hier uitnodiging,
hier voor de notulen van 19 mei 2016, en hier voor het Jaarverslag 2016.
Na de pauze een beeldpresentatie over onze beroemde
16e-eeuwse assistent van de Paus,
de intellectueel, schilder en waterbouwkundige Jan van Scorel.
Jan Kapitein
vr. 21 april 14.00 uur “Huys van Egmond” Excursie Bezoek aan, en rondleiding in, het recent geopende “Huys van Egmond”
het nieuwe informatie centrum van Historisch Egmond,
Slotweg 46, 1934 CN Egmond a/d Hoef.
Lees meer ....
--- ---
di. 21 febr. 20.00 uur De Blinkerd Lezing Werelderfgoed De Beemster, hoe een Middeleeuwse milieuramp
verwordt tot internationaal schoolvoorbeeld.
Lees meer....
Han Hefting,
oud-wethouder
van de gemeente Beemster
2016 Tijd Plaats Type Details Spreker(s)
do. 13 okt. 20.00 uur De Blinkerd Lezing Vereniging Hendrick de Keyser, 98 jaar jong
Lees meer....
Cunera Vergeer,
hoofd van de afdeling
ledenservice en
communicatie
van de vereniging
Hendrick de Keyser
2015 Tijd Plaats Type Details Spreker(s)
zo. 18 okt. 14.30 uur De Blinkerd - Bibliotheek Lezing Een kijkje achter de scherven. Lees meer....
Ceciel Nyst, archeoloog
do. 15 okt. 20.00 u. De Blinkerd - Hargerzaal
do. 21 mei 20.00 uur De Blinkerd Algemene Ledenvergadering + Lezing Algemene Ledenvergadering,
Na de pauze vertelt Ela Hulshoff over het project “De oorlog dichtbij huis”,
ontwikkeld in samenwerking met de educatieve dienst van Westerbork.
Lees meer....
Ela Hulshoff
di. 17 maart 20.00 uur De Blinkerd Lezing Tuinkunst en buitenleven in Nederlandse historische tuinen
Lees meer....
Korneel Aschman
2014 Tijd Plaats Type Details Spreker(s)
do. 25 sept. 20.00 uur De Blinkerd Lezing Luchtoorlog Schoorl, Groet, Camperduin
Lees meer....
Hans Nauta
di. 3 juni 14.00 - 16.00 uur Buitencentrum Schoorlse Duinen (vml Zandspoor)
wo. 14 mei 20.00 uur De Blinkerd Algemene Ledenvergadering + Lezing Algemene Ledenvergadering
Na de pauze vertelt Nanda Masteling ons het unieke verhaal over hun
familiebedrijf: Masteling Tweewielers, 85 jaar en nog steeds springlevend!
Lees meer....
Nanda Masteling
di. 18 maart 14.00 uur Buitencentrum Schoorlse Duinen (vml Zandspoor) Lezing Zestiende-eeuwse oproerkraaiers uit Schoorl veroordeeld:
De Raad van Beroerten in Schoorl en omgeving
Lees meer...
Sander Wassing
do. 23 jan. 10.00 uur De Blinkerd - Camperduinzaal Lezing Proef Noord-Holland. Op ontdekkingstocht naar het culinaire erfgoed
Lees meer...
Emma Los
2013 Tijd Plaats Type Details Spreker(s)
7 dec. 14.30 - 19.00 uur De Blinkerd Jubileum Jubileumbijeenkomst - 25-jarig bestaan van de vereniging
toegang voor leden, max. 1 introducé
--- ---
16 okt. 10.00 uur De Blinkerd Lezing Stolpboerderijen in Noord-Holland
Lees meer....
Henk de Visser
11 sept. 20.00 uur De Blinkerd Lezing de Stelling van Amsterdam
Lees meer....
Peter Schat,
voorzitter van de Stichting Militair Erfgoed Groot Amsterdam

23 mei 20.00 uur de Blinkerd Algemene Ledenvergadering Agenda + Verslag ALV 2012 --- ---
Lezingen Oude ansichtkaarten van Schoorl
Wintergasten in de tuin
Het bergen van een boei
De Hondsbossche Zeewering
Henk van den Oord
Henk van den Oord
Wil en Piet Winder
Hetty Keessen

26 feb 20.00 uur De Blinkerd Lezing het Vliegveld Bergen
Lees meer....
Hans Nauta