Colofon


BESTUUR
email: info@scoronlo.nl
postadres: Kerkbrink 19, 1873 HH, Groet
Voorzitter
Ela Hulshoff
Secretaris
Frans Romkes
Penningmeester
Rien van Regteren e-mail: penningmeester@scoronlo.nl
Leden
Arian de Rijk
Louis Smak
Pim Weeda

REDACTIE
Henk Stapel
Pim Weeda
e-mail: redactie@scoronlo.nl
informatie voor auteurs

WEBSITE
Vacant