Foto's Schoorl - centrumPension Erica

Op deze locatie staat nu het Hotel-restaurant Merlet


de Duinweg met rechts het oude postkantoor


de Duinweg, komend vanuit Aagtdorp, bij het oude postkantoor en de fotowinkel van Marius Slot (met vlaggen)het Oude Raadhuisje anno 1601, in vervallen staat


het oude raadhuisje, toestand in 1930


affiche uit 1914


de Dorpsstraat, met rechts het oude raadhuisje


Oude Raadhuis anno 1601

Dit Raadhuis is afgebroken en enige meters naar achter verplaatst. Het is daar in 1937 met de oorspronkelijke materialen door de vader van Thijs Wildeboer weer herbouwd.


kerk en oude raadhuisje, hier naar achteren verplaatst


de oude pastorie van ds Jelgersma


NH kerk en pastorie - situatie 1920


Schoorl centrum vanaf het duin

De kerk met de pastorie hier tegenover. Links de school die stond op de hoek van de Duinweg Klimvoetweg, nu is daar de nieuwe fietsenwinkel van Raat gevestigd. Dan het huis met de naam "Spannenburg" tussen de school en de pastorie.


het oude café De Roode Leeuw

Hieronder nog drie foto's van De Roodel Leeuw


café-restaurant De Roode Leeuw


café-restaurant De Roode Leeuw


hotel-café-restaurant De Roode Leeuw


Speeltuin achter de Roode Leeuw, aan de Duinvoetweg, anno 1937


Speeltuin achter de Roode Leeuw, aan de Duinvoetweg


Hotel-café-restaurant-pension Duinzicht.

Dit restaurant is al jaren bekend onder de naam "Honky Tonk" onder aan het Klimduin.


Duinvoetweg, gezien vanaf het Klimduin

Aan de rechterzijde het huis Spannenburg en de kerktoren, recht vooruit staat de school, verscholen achter de bomen.


Duinvoetweg, gezien vanaf het Klimduin

Aan de linkerzijde de oude "Roode Leeuw", rechts de school die hier stond. Het was een "gemengde" school voor zowel katholieke als protestante leerlingen. De school is van 1829 - 1940 in gebruik geweest.


de 'Zijde voor het adres bestemd' van bovenstaande kaart.


Schoorl centrum anno 1939

Links de “Roode Leeuw”, rechts het huidige hotel “de Viersprong”.


de viersprong in het centrum vanaf de Duinweg, rechtsaf naar de Laanweg, rechtdoor de Heereweg

na de Tweede Wereldoorlog, het doorgaande verkeer ging toen nog rechtdoor.


nog eens de viersprong in een later stadium


de Dorpsstraat (nu Heereweg) vanaf de Viersprong gezien in noordelijke richting


Dorpsstraat

Rechtsachter is de doorrijstal van café "de Rode Leeuw" te zien. Hier werden de paarden gedrenkt of gewisseld.


de Heereweg anno 1954

Links de plaats waar nu de winkel van Koorn is, daarnaast heeft o.a. de firma Breen eerst zijn winkel gehad.


Huize Sonneheim, Heereweg c 21. Dit staat achter op de foto geschreven


de Heereweg,

met links De Rustende Jager en rechts een kledijngmagazijn, waar later de bloemenwinkel van Meedendorp was


dit boerderijtje stond waar nu de Paardenmarkt is


de Eerste Schoorlsche Lunchroom, waar nu de Viersprong is gevestigd


Jonker IJssalon, waar nu het Trefpunt is gevestigd


het raadhuis van 1901, tussen het Trefpunt en het Oude Raadhuisje


 het begin van de Laanweg, in oostelijke richting

Links het terras van het huidige ´Hotel de Viersprong´. Verderop de plaats waar de schilderijenhandel Koster gevestigd was. De enorme rode beuk van nu is hier als kleine boom goed te zien.


Laanweg, het huis links zou gesloopt worden in het kader van  het mislukte Schoorl Klopt project;

op de achtergrond het "huis van berg. Jochems" (later "huis van Jolink" en nu "huis van Laumanns")