Foto's Schoorldamde Damweg in oude tijden


de Damweg in betere tijden - deze huizen zijn nu gesloopt om ruimte te maken voor de N9


de Damweg

Het huis met het puntdak is de kruidenierswinkel van Ens. Rechts hiervan nog een stukje van de laatste stolpboerderij die na de sloop van de huizen voor de omlegging van de A9 is overgebleven.


Noord-Hollandsch Kanaal, op de achtergrond de kalkzandsteenfabriek


de kalkzandsteenfabriek


Rijksweg

Piet Mantel, laadstation en Café restaurant ’s Landswelvaren, later de Band, nu Hof van Schoorl genaamd.


Rijksweg met het pand waar nu (2010) notaris Wijnbeld is gevestigd.


de oude draaibrug, met daarop het treintje komend van Warmenhuizen, en via Schoorl gaand naar Alkmaar


aan de overkant, met het hotel "Lands Welvaren"


café Sluiszicht


Kanaalweg - begin Rekereweg (nu Rekerkoogweg)


Een fotoserie van de Damweg voordat de huizen gesloopt werden

Deze "archeologie" was mogelijk doordat Google Streetview nog niet up-to-date is. Met dank aan Google!

de drukte langs het kanaal:

en tenslotte het treurige gezicht van onklaar gemaakte huizen: