Lid worden


Lid worden?


Aanmelden kan via deze website, bij een van de bestuursleden telefonisch/mondeling, door een e-mail te sturen naar info@scoronlo.nl of online

Nieuwe leden ontvangen een welkomstbrief plus een factuur voor het betalen van de jaarlijkse bijdrage voor het dan lopende kalenderjaar. Dit i.v.m. het uitreiken van het Jaarboek van dat jaar. Het lidmaatschap van Scoronlo bedraagt minimaal €17.50 per jaar (meer mag natuurlijk ook).

Ons bankrekeningnummer is: NL37 RABO 0146910060 t.n.v. Cult.Hist.Ver. Scoronlo onder vermelding van het betreffende contributiejaar.

Leden hebben gratis toegang bij lezingen van Scoronlo.

Jaarlijks wordt een jaarboek uitgebracht dat gratis aan de leden wordt verstrekt. De prijs ervoor is voor niet-leden €19,50 per stuk (exclusief verzendkosten).

Losse exemplaren van de “Periodieken“ die vroeger zijn uitgebracht (nummers 1 t/m 39) zijn te koop voor 5 euro/stuk in het Raadhuisje van Groet, tijdens openstelling en bij lezingen en speciale bijeenkomsten of vergaderingen.

BeŽindigen van een lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk aan de ledenadministratie:
Rien van Regteren, Middenweijdt 15, 1871 VH Schoorl.

Secretariaat: Heereweg 239, 1873 GA Groet. info@scoronlo.nl

Wilt u lid worden? Dan kunt u zich online aanmelden.