Ik geef mij op als lid van de Vereniging Scoronlo

Naam:  
Adres:  
Postcode + Woonplaats:  
e-mail:  
telefoonnummer:  

 

Het lidmaatschap van Scoronlo bedraagt minimaal 15.00 euro per jaar (meer mag ook), over te maken naar NL37RABO0146910060  t.n.v. Cult.Hist.Ver. Scoronlo ovv het contributie jaar.

Leden hebben gratis toegang bij lezingen van Scoronlo.

Jaarlijks wordt een jaarboek uitgebracht dat gratis aan de leden wordt verstrekt (de prijs voor niet-leden bedraagt 19,50 euro per stuk).

Het eerste jaarboek komt uit in de tweede helft van 2018.