Ik geef mij op als lid van de Vereniging Scoronlo

Naam:  
Adres:  
Postcode + Woonplaats:  
e-mail:  
telefoonnummer:  
IBAN Bankrekening:  
Op naam van:  
Bedrag indien >17,50 euro  

 

Het lidmaatschap van Scoronlo bedraagt minimaal 17.50 euro per jaar (meer mag ook), over te maken naar NL37RABO0146910060  t.n.v. Cult.Hist.Ver. Scoronlo ovv het contributie jaar.

Door uw bankrekening te vermelden geeft u impliciet toestemming de jaarlijkse contributie automatisch te laten incasseren.

Leden hebben gratis toegang bij lezingen van Scoronlo.

Jaarlijks wordt een jaarboek uitgebracht dat gratis aan de leden wordt verstrekt (de prijs voor niet-leden bedraagt 19,50 euro per stuk).