Nieuws


Nieuwsbrief augustus 2022

 • Aankondiging Algemene Ledenvergadering
 • Esther Otjes gaat de ledenadministratie verzorgen
 • Open Monumentendag zaterdag 10 en zondag 11 september 2022
 • Rabo ClubSupport: breng uw stem uit op Scoronlo!
 • Excursie donderdag 15 september 2022: hofjeswandeling Alkmaar met gids

Lees de nieuwsbrief....


Nieuwsbrief juni 2022

 • Aankondiging Algemene Ledenvergadering
 • Vacature secretaris en ledenadministratie
 • Oproep om deel te nemen aan de projectgroep Website Scoronlo/Sociale Media
 • Open Monumentendag zaterdag 10 en zondag 11 september 2022
 • Raadhuisje in Groet in juli en augustus op dinsdagmiddag gesloten
 • Lezing en excursie over de Oude Schoorlse Zeedijk (verslag)

Lees de nieuwsbrief....

Nieuwsbrief april 2022

 • Van de bestuurstafel
 • Terugtreden van Arian de Rijk
 • >Lezingen in april en mei

Lees de nieuwsbrief....

Het Jaarboek 2022 is uit!

104 pagina's met een rijke variatie aan Schoorlse historische verhalen. De leden krijgen het gratis thuis bezorgd.

Indien u besluit om lid te worden voor minimaal € 17.50 per jaar krijgt u het boek na ontvangst van uw contributie alsnog toegestuurd.

U kunt zich aanmelden via het aanmeldformulier op deze website onder de knop "lid worden" of via een email naar info@scoronlo.nl

Voor andere geÔnteresseerden is het bij negen adressen voor maar € 19,50 te koop.

De volgende jaarboeken van de vorige jaren zijn nog te koop:
Jaarboek 2019 kosten € 15.00 exclusief verzendkosten a € 4.50
Jaarboek 2020 kosten € 17.50 exclusief verzendkosten a € 4.50
Jaarboek 2021 kosten € 19.50 excusieef verzendkosten a € 4.50

Voor bestellen van bovenstaande boeken gaarne een mail sturen naar penningmeester@scoronlo.nl
Daarin vermelden: Naam, adres, postcode en woonplaats. Tevens vermelden om welk jaarboek of het gaat.
Na ontvangst van het totale bedrag inclusief verzendkosten (niet van toepassing voor de dorpen Aagtdorp, Schoorl, Catrijp, Groet en Camperduin) op bankrekening nummer NL37RABO 0146910060 wordt u binnen enkele dagen het betreffende jaarboek toegestuurd.

Nieuwsbrief mei 2021

In deze nieuwsbrief hebben we helaas weinig nieuws te melden. Corona heeft het dagelijkse leven een jaar lang voor iedereen ontregeld. Maar nu het einde in zicht lijkt te komen, wil het bestuur in ieder geval de planning voor na de zomer met jullie delen. Wat als eerste moet gebeuren is het uitschrijven van een algemene ledenvergadering. Dat is niet alleen nodig, maar volgens de statuten ook vereist voor de verdere ontwikkeling van onze vereniging.

Lees verder...

Nieuwsbrief december 2020

 • Van de bestuurstafel
 • Terugtreden van Henk Snip
 • Fotoboek Albert Heijn Warmenhuizen
 • Internetaankopen via Sponsorkliks
 • RABO-clubsupport actie
 • Afronding project Alg. Begraafplaats Schoorl
 • Archief Nicolaas Witsen naar Regionaal Archief
Lees verder...


Nieuwsbrief september 2020

 • RABO clubsupport
 • Excursie naar Fort Spijkerboor
 • Afsluiting inventarisatie van de algemene begraafplaats aan de Molenweg in Schoorl
 • Jaarboek 2020
Lees verder...

Nieuwsbrief juni 2020

 • Expositie in het in informatiecentrum van SBB
 • Inventarisatie Algemene begraafplaats Schoorl
 • Algemene ledenvergadering
 • Jaarboek 2020

In de bijlagen:

Lees verder...

height="57" width="223">

Persbericht

vrijdag 26 juni 2020

Thuis oude archieven bekijken - Regionaal Archief start gratis scanservice

ALKMAAR - Thuis de oude archieven uit de regio induiken: dat kan nu dankzij een gratis service van het Regionaal Archief in Alkmaar. Met de nieuwe service scannen-op-verzoek kan iedereen met een druk op de knop via de website van het archief een aanvraag doen om archiefstukken te laten scannen. De scans zijn daarna online te bekijken en te downloaden. De service is vanaf nu beschikbaar voor de oudste gemeentearchieven uit de regio, van Texel tot en met Castricum. De komende maanden breidt het Regionaal Archief deze digitale dienstverlening op maat verder uit.

De knop ‘scan(s) aanvragen’ verschijnt dit jaar bij steeds meer beschrijvingen van archiefstukken op de website van het Regionaal Archief. De gratis service geldt in verband met privacy en auteursrecht voor archiefmateriaal dat dateert van voor het jaar 1900. Het gaat in eerste instantie om overheidsarchieven. Daaronder vallen bijvoorbeeld de (voorlopers van) gemeenten en waterschappen. Die archieven bevatten een grote verscheidenheid aan belangwekkend historisch materiaal, dat vanaf nu overal digitaal bestudeerd kan worden: oude raadsnotulen, maar bijvoorbeeld ook registers van het weeshuis in Den Helder en documenten over een schutting tegen konijnenoverlast in Castricum en het aansteken van de straatlantaarns in achttiende-eeuws Alkmaar.

Er zijn nu al scans aan te vragen van archiefstukken uit ruim twintig van de vroegste gemeentearchieven uit de regio. Uit het oude stadsarchief van Alkmaar, en uit onder meer de oude archieven van Heiloo, Castricum, Bergen, Schoorl en Egmond, Noord- en Zuid-Scharwoude, Schagen, Oude en Nieuwe Niedorp, Den Helder en Texel.

Het Regionaal Archief werkt al jaren aan het digitaal toegankelijk maken van de collectie. Belangrijke reeksen archieven zijn volledig gescand. Intussen zijn er al bijna drie miljoen scans van archiefstukken online te raadplegen. Via scannen-op-verzoek bepalen ook onderzoekers en andere geÔnteresseerden voortaan wat er gedigitaliseerd wordt. Om iedereen de kans te geven scans aan te vragen geldt voorlopig een maximum van twee aanvragen per persoon per week.

Foto's
Foto 1: Een verordening over vuurwerk (1695), met de scan. Foto: Mark Alphenaar.
Foto 2: Een stapel publicaties van het Alkmaarse stadsbestuur, met scan van de proclamatie ‘Boomen te koop’ (1717). Foto: Renate Meijer.
Foto 3: Historisch materiaal op je computer. Kinderen van de Redmer IJska-school op Texel achter een computer, 1990. Foto: Regionaal Archief Alkmaar.

Alle bijeenkomsten van Scoronlo of gerelateerd aan Scoronlo zijn ivm het Coronavirus tot nader order geannuleerd. Zie hier voor meer details.

Begraafplaats Schoorl in kaart gebracht door Scoronlo

Al in 2016 heeft de toenmalige wethouder van de gemeente Bergen N-H Peter van Huissteden opdracht gegeven aan de Cultuur-historische Vereniging Scoronlo om de begraafplaats aan de Molenweg in Schoorl te inventariseren. Doel van deze opdracht was om in kaart te brengen welke grafmonumenten waardevol zijn voor Schoorl om voor de toekomst te behouden.

In veel gevallen worden graftekens geruimd omdat de grafrechten vervallen zijn. Steeds meer wordt men ervan bewust dat met het ruimen van grafstenen een stukje geschiedenis verdwijnt. Grafstenen geven heel veel informatie over de geschiedenis van een dorp. Het zijn eigenlijk allemaal archiefstukjes bij elkaar, die tezamen het verhaal van het dorp vertellen.

Scoronlo is begin 2019 begonnen met het bekijken en in kaart brengen van ieder grafteken. Dat was een hele klus, maar deze is met plezier gedaan want allerlei plaatselijke verhalen kwamen weer tot leven. Gewapend met krijt en parkietenzand zijn vele onleesbare graftekens ontcijferd en gefotografeerd. Heel bijzonder was de vondst van een zogenaamde “graftrommel”. Deze werden vroeger vaker gebruikt om een permanent bloemstuk op het graf te hebben, maar het gebruik is verloren gegaan. Een enkele keer worden ze in Noord-Holland aangetroffen, maar vooral in Groningen, Friesland en Drenthe was de traditie van de graftrommels groter. De aangetroffen trommel op de begraafplaats van Schoorl is door de gemeente gerestaureerd in het graftrommelmuseum in Veenhuizen in Drenthe. Dit jaar zal hij weer een mooie, maar nu beschermde, plek krijgen op de begraafplaats.

Op dit moment wordt het totale document uitgewerkt door de gemeente. Ook dat is een hele klus, want alles moet goed verwoord worden en de gegevens moeten kloppen. Scroronlo hoopt dat het resultaat eind van het jaar aan de leden ťn de gemeente kan worden aangeboden, zodat er een mooi overzicht ligt van alle behoudenswaardige en waardevolle graftekens.

Nieuwsbrief januari 2020

 • 75 jaar vrijheid - 5 mei 2020
 • Vrijwilligers gevraagd
 • Algemene begraafplaats Schoorl (Molenweg)
 • Lezing op 6 februari
Lees verder...

Jaarboek 2019

Vanaf 7 november is het jaarboek 2019 weer uit. De leden krijgen het gratis thuis bezorgd.

Indien u besluit om lid te worden voor minimaal € 15.00 per jaar krijgt u het boek na ontvangst van uw contributie alsnog toegestuurd. U kunt zich aanmelden via het aanmeldformulier op deze website onder knop "lid worden" of via een email naar info@scoronlo.nl

Voor andere geÔnteresseerden is het bij onderstaande adressen voor € 19,50 te koop:

 • Boekhandel Bruna van fa. Leijsen, Heereweg 6 in Schoorl
 • Boekhandel Thomas, Stationsstraat 7-9 in Bergen
 • Eerste Bergensche Boekhandel Oude Prinsweg 11 in Bergen
 • Scoronlo in het oude raadhuisje van Groet, Kerkbrink 18, geopend op dinsdagmiddag van14:00 tot 16:00 uur (svp contant betalen)
 • "Commer- in" op de Kerkbrink 6 in Groet, geopend op woensdag, zaterdag en zondagmiddag van 14:00 tot 16:00 uur (svp contant betalen)

Het Jaarboek 2018 is helaas uitverkocht. We proberen het binnenkort digitaal op de site te zetten.

Nieuwsbrief juli 2019

 • Zomertijd
 • Excursie naar Eenigenburg zaterdag 10 augustus
 • Lezingen / workshop>
Lees verder...

Nieuwsbrief maart 2019

 • Inventarisatie van de Algemene Begraafplaats Schoorl
 • Excursie naar het Zijper Museum
 • Algemene ledenvergadering 2019
 • Rabobank Clubkasactie
Lees verder...

Nieuwsbrief - december 2018

 • Terugblik
 • Nieuwe leden
 • Incasso
 • Groeter school
 • Lezingen in 2019
Lees verder....

De Historische Vereniging Scoronlo komt met een prachtig nieuw jaarboek

Na een periode van onregelmatig verschenen periodieken start Scoronlo met een jaarlijks te verschijnen historische uitgave.

Een kersverse redactie heeft de taak op zich genomen om met een gevarieerde bundel van historische publicaties te komen.

Zaterdag 3 november is in de Witte Huisjes Huisjes (bij het oude raadhuisje) van Groet het eerste exemplaar overhandigd aan Monique Klaver gebiedsregisseur Schoorl van de gemeente Bergen.

Met rijk geÔllustreerde artikelen over de polder van Groet, van Hargen, een genealogisch verhaal over de familie Dapper, het oude raadhuisje van Groet, verdwenen panden, enz., zal in een fraai gebonden boekwerk een nieuwe hoopvolle start gemaakt worden.

Alle leden van Scoronlo krijgen het boek gratis in de bus. Verder is de uitgave te koop bij de boekhandels in Schoorl en Bergen en in het oude raadhuisje in Groet.

Nieuwsbrief september 2018

 • Raadhuisje in Groet
 • Schenkingen
 • Bestuursmutaties
 • Jaarboek 2018
 • Lezingen/excursies
 • Ansichtkaart
Lees verder...

Behoud Praalgraf Veenhuizen

De Stichting Tot Behoud Praalgraf Veenhuizen gaat zich inspannen om de in 2016 gevonden fundamenten van een middeleeuwse kerk in Veenhuizen permanent ten toon te stellen. Zo'n project vereist deskundigheid en daarvoor worden we bijgestaan door de gemeente Heerhugowaard en het Cultuurhistorisch adviesbureau Jaap van der Veen. GedrieŽn hebben wij in het kader van het zgn. Brederodejaar al ondervonden dat deze samenwerking succesvol is.

Het vergaren van de benodigde financiŽn is een uitdaging, die wij graag aangaan. Het projectbudget bedraagt ca. € 75.000 en dat geld probeert de stichting door middel van een crowdfundingsactie bij elkaar te krijgen.

Deze actie start maandag 9 april a.s. met een officiŽle bijeenkomst in het kerkje van Veenhuizen, waarbij onder meer de burgemeester van Heerhugowaard aanwezig zal zijn. Tijdens die bijeenkomst zal meer informatie over de actie worden verstrekt.

Voor verdere informatie zie hier


Nieuwsbrief maart 2018

 • Red de Stolp
 • Schenking van Nico de Vries
 • Excursie naar het Museum Betje Wolff in Middenbeemster
 • Toponiemen
Lees verder...

Nieuwsbrief januari 2018

 • Het raadhuisje in Groet
 • Nieuwe redactie voor blad Scoronlo
 • FinanciŽle ondersteuning
 • Voorlopig jaarprogramma 2018 (concept)
Lees verder...

Scoronlo in Groeter raadhuis

Vanaf 30 november 2017 kan Scoronlo gebruik maken van het raadhuisje in Groet.

Nieuwsbrief september 2017

 • Excursie 12 oktober 2017
 • Schenking
 • De vergeten oorlog uit 1799
 • Lezing 28 september 2017
 • NIEUWE REDACTIE PERIODIEK EEN FEIT!
 • Een oudje
Lees verder...

Lezingen en filmmiddagen in het HHNK Informatiecentrum Kust - Zand tegen Zee - Strandweg 4, 1755 LA Petten

Tot eind juni organiseert het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier interessante lezingen en vertoont films die u nog niet eerder hebt gezien. Iedereen is welkom vanaf 14.30 uur voor ontvangst met koffie of thee, waarna de lezing/ film start om 15.00 uur.

Op het 2017 programma staat:

 • dinsdag 23 mei - lezing door waterschapshistoricus Diederik Aten : Hondsbossche al zes eeuwen 'Zwakke Schakel' - De Zeewering bij Petten in historisch perspectief
 • dinsdag 30 mei - lezing door Willem Messchaert, voormalig medewerker van het hoogheemraadschap - Ellebogenstoom, mankracht aan zee - Van steenloper tot zandhaas
 • dinsdag 6 juni - film over de vondst van een 12e eeuwse sarcofaag bij Etersheim
 • dinsdag 13 juni - lezing door steenzetter Minze van der Zee - In weer en wind werken aan de dijken
 • dinsdag 20 juni - film over de dijkdoorbraak bij Tuindorp Oostzaan in 1960
 • dinsdag 27 juni - lezing door Lauren Vriens, boswachter bij Natuurmonumenten

Toegang gratis

Voor het uitgebreide programma klik hier

Aanmelden kan door:
 • te bellen naar het informatiecentrum: 072-582 8765 of 06-235 33 888
 • een mail te sturen naar zandtegenzee@hhnk.nl

Graag bij aanmelding vermelden welke middag(en) u langs wenst te komen, uw naam, e-mailadres en het aantal personen.


Nieuwsbrief maart 2017

 • In memoriam Rob Boer
 • Redactiecommissie
 • Nieuwtje
Lees verder...

Literaire Wandeling in Groet - 'Hier schijnt de zon'

Vrijdag 22 en 29 juli en 5 en 12 augustus 2016

Een groot succes in 2015 en daarom onderdeel van het cultureel programma Eldorado 2016.

De literaire wandeling door Groet wordt geprolongeerd op vrijdagen 22 en 29 juli en 5 en 12 augustus 2016 o.l.v. uitgever Kees de Bakker van uitgeverij Conserve.

Hij is de samensteller van het boek

De wandeling begint om 11.00 uur en eindigt rond 13.00 uur. Deelname kost € 20, dat is inclusief het gelijknamige boek.

Aanmelding kan via b.vanbaar@quicknet.nlofinfo@conserve.nl

De natuurrijke omgeving van Schoorl en Groet is al jarenlang een inspiratiebron voor schrijvers. Zo schreef Nicolaas Beets in 1840 het verhaal Teun de Jager, dat gesitueerd is in Bergen en Schoorl, en werkte Jan de Hartog al voor de Tweede Wereldoorlog aan zijn wereldberoemde roman Hollands Glorie in zijn schrijfhuisje nabij de boerenwoning in een zijweggetje van de Smeerlaan in Schoorl. Hanny Alders uit Schoorl publiceerde in 1987 haar fameuze roman over de Tempeliers Non nobis, wat leidde tot een verkoop van plm. een half miljoen exemplaren, vooral door vertalingen in Spanje en Duitsland maar ook RoemeniŽ. b>Bernlef schreef zijn halve oeuvre in een zomerhuisje in het centrum van Schoorl vlak tegenover waar vroeger de Rabobank gevestigd was.

Groet trok Marie Brusse en zijn jongste zoon, de latere kunstenaar Mark Brusse werd er geboren in 1937 het stenen huis De Krocht vlak naast De Bokkensprong. Peter Brusse was toen nog maar zes weken. Ook acteur Kees Brusse zocht vaak Groet op, nog een paar jaar geleden bezocht hij het witte kerkje en een paar jaar daarvoor ging hij met zijn Australische vrouw Joan op bezoek bij uitgever Kees de Bakker, van uitgeverij Conserve in Groet.

Vaste bezoeker was ook jaren geleden (toen de uitgeverij nog in Schoorl gevestigd was) Jan Erik Romein die na de dood van zijn ouders de historici Jan en Annie Romein Verschoor aan de Achterweg 22 in Groet bleef wonen en naast hem broer Bart waar aanvankelijk op nummer 20 Brecht van den Muijzenberg woonde. Ook in de Achterweg woonde op nummer 17 Elly de Waard, destijds popjournaliste en nog geen dichteres, samen met dichter Chris J. van Geel. Op de hoek van de Wagemakersweg bivakkeerde Nescio korte tijd.

Aan het eind van de Wagemakersweg had Karel van het Reve op nr. 25 een zomerhuisje (is nog eigendom van de familie) en genoot in een hangmat alsof hij in Zuid-Frankrijk zat. In het boek Hier schijnt de zon, Schrijvers over Schoorl, Groet en Camperduin Van Bernlef tot Reve vertelt Bob van Amerongen (Viktor Poort in De avonden) in het verhaal over Karel en hoe het huisje er kwam in Een duinpad zou naar hem genoemd mogen worden. Het is niet uitgesloten dat het door regelmatige terugkeren van de families Romein, Reve en Van Amerongen in de jaren dertig naar camping en huisjesterrein De Paardenhemel de bakermat gelegd is voor Reve's romandebuut De avonden. De cirkel is helemaal omdat Reve vier maanden lang in Schoorl werkte aan zijn laatste roman Het hijgend hert in het huis van Peter van Bergen.

Het boek wordt besloten met een literaire wandel- en fietstocht door Schoorl, Groet en Camperduin, samengesteld door Wil Janssen en Kees de Bakker.


Hierbij nodigen wij u van harte uit voor onze jubileumbijeenkomst op
ZATERDAG 7 DECEMBER 2013 van 14.30 tot 19.00 uur

Het programma ziet er als volgt uit:
14.30 - 15.00 uur Ontvangst in de Camperduinzaal van De Blinkerd, Heereweg 150 te Schoorl
15.00 uur Woord van welkom door onze voorzitter Ela Hulshoff - Voorn
Aansluitend:
Overhandiging van het jubileumperiodiek nr.38 van de vereniging aan wethouder Jan Mesu van de gemeente Bergen
Toast op het 25-jarig jubileum
Hierna vertoont het videojournaal een mooie film van drie kwartier
Borrel en een broodje

Wij hopen u deze middag te mogen verwelkomen.
Het Bestuur
Laat u vůůr 1 december even weten met hoeveel personen u aanwezig zult zijn?
Per lid is 1 introducť welkom.

Mail of bel naar Ela Hulshoff-Voorn:
Telefoon: 072-5091481
E-mail: pietenela@planet.nl of scoronlo@gmail.com

Van de Bibliotheek Kennemerwaard hebben we twee boeken gekregen

maart 2013

ALKMAAR VERLEGT DE GRENZEN
Smaakverandering in de negentiende eeuw
Uitgave van de gemeente Alkmaar,ter gelegenheid van de Open Monumentendag op 11 september 2010.Tot stand gekomen door samenwerking met de cultuurhistorische instellingen Bibliotheek Kennemeerwaard,Historische Vereniging Alkmaar,Regionaal Archief Alkmaar,Stedelijk Museum Alkmaar

ALKMAARS GROENE VERLEDEN
Uitgave van de gemeente Alkmaar,ter gelegenheid van de Open Monumentendag op 8 september 2012.Tot stand gekomen door samenwerking met het Regionaal Archief Alkmaar en het Stedelijk Museum Alkmaar

Schenking door de Fam. Hoogendam uit Apeldoorn

December 2011

De vereniging Scoronlo heeft van Es Hoogendam en Babs Hoogendam-Scholtz uit Apeldoorn een hele reeks aan boeken en kaartjes ontvangen, te weten:

 • Bergen, Wandel en fietsroutes langs Historische Plaatsen, 1999
 • Dit land boven het IJ, J.J. Schilstra, uitg. West-Friesland Hoorn 1972
 • Een dorp in de polder, A. Th. Van Deursen, uitg. Bert Bakker 1998
 • Duinrellen in Noord-Kennemerland, J. van der Goes e.a. Conserve 1982
 • Een eeuw schipperen, H. Lambooij, Pirola 1991
 • Getekend Land, H. Lambooij, Hoogheemraadschap Alkmaar 1987
 • Het herinnerde landschap, K. Schuur, uitg. Meijer Wormerveer 1965
 • Jan van Scorel, H. Alders, Uitgave Conserve Schoorl 1995
 • Jutters, Jouke Minkema, Pirola 1989
 • Kerk te kijk, de Schoorlse kerk 200 jaar
 • Kinderen in Noord-Holland, H.J. Heijnes, uitg. Ten Have Amsterdam, 1920?
 • Kust en Kaart, Dr. Henk Schoorl, Pirola 1990
 • Langs binnenpad en brandgang,  A. Smit. Uitgave Pirola Schoorl 1980
 • Natuur dichterbij. Noord-Hollands Landschap Castricum
 • Natuur langs de Omringdijk, Vereniging voor veldbiologie Hoorn 1991
 • Natuurleven in het Schoorlse duingebied,  F.Nieuwenhuizen. Uitgave Pirola 1988.
 • Bij ons in Noord-Holland, H.J. Heijnes
 • Het Noord-Hollands Landschap, Natuurgebieden, J. Kluiters, NH Landschap 1991
 • Noord-Hollanders in de streek en in de stad, H.J. Heijnes, 1925?
 • Noord-Hollandse menschen en dingen, H.J. Heijnes, 1912
 • In de Noord-Hollandse wei, H.J. Heijnes (met foto van de schrijver) 1928
 • De Noorder stoomtram, W. Verboom. Uitgave Pirola 1989
 • Noord-Kennemerland, fietsroute 1989
 • Schoorl, R.P. Goetsch. Uitgave Gesto Alkmaar 1955?
 • Schoorl en de invasie van 1799, J.T. Bremer. Uitgave Pirola 1999
 • Schoorl, wandelroute uit 1990
 • Schoorl in Architectuur, J. Landzaat en W. Janssen. Uitgave Pirola 1985
 • Schoorlse duinen, een kaartje, 1960
 • Simon Gutker de strandvonder, Jouke Minkema. Uitgave Pirola 1985
 • Staatsbosbeheer 100 jaar, De Schoorlse duinen, J. Bos Uniepers
 • Tussen binnenduin en zeereep, F. Nieuwenhuizen. Uitgave Pirola 1985
 • Vogels van het Zwanenwater, D. Woets. Uitgave Woudt Zaandijk 1971

Hiervoor zijn wij zeer dankbaar!

Heereweg 389 nu officieel een monument!

17 augustus 2010

In de vergadering van het college van B&W d.d. 17 augustus 2010 is het volgende besloten:

Onderwerp:

Definitief aanwijzen Heereweg 389 Schoorl tot Gemeentelijk Monument

Voorstel:

Het object Heereweg 389 Schoorl, na inspraak definitief aan te wijzen als gemeentelijk monument.

Website klaar

17 mei 2010

De website is, in eerste opzet, klaar. Alle edities van Scoronlo, behalve de drie meest recente, zijn nu gedigitaliseerd.

Hierna zal er hier en daar nog wat opgeknapt worden, dingen die niet helemaal perfekt zijn en zo. Ook zal t.z.t. begonnen worden met het toevoegen van recente foto's die op dezelfde plaats als de oude foto's zijn genomen.

Oude foto's e.d. zijn nog steeds zeer welkom!

Website officeel "in de lucht"

29 maart 2010

Het bestuur van Scoronlo is heel verheugd u te kunnen melden dat onze website beschikbaar is.

Hans Teijgeler heeft een, naar onze mening, heel fraaie website gemaakt met heel veel fotomateriaal. Uiteraard houden wij ons aanbevolen voor opmerkingen en aanvullingen, welke u via de knop Contact naar ons toe kunt mailen.

Wij hopen dat u de website, en natuurlijk ook onze activiteiten, onder de aandacht van uw vrienden en bekenden wilt brengen, nieuwe leden zijn van harte welkom!

25 feb. 2010 - Ons periodiek Scoronlo nr 34 is uit!

Tijdens de zeer goed bezochte lezing "Groet 65 jaar geleden" (zie hieronder) maakte voorzitter Ela Hulshoff bekend dat nr 34 van Scoronlo klaar is en naar de leden gestuurd gaat worden. Niet-leden kunnen een exemplaar kopen voor 2,50 euro.

Archeologische opgravingen ten noorden van het recreatiegebied Geestmerambacht

Vanwege de uitbreiding van het recreatiegebied ten noorden van Alkmaar zijn er vorig jaar proefsleuven gegraven waarin oude sporen van bewoning zijn gevonden.

Als gevolg van de wet Malta moeten gemeentes dit veilig stellen, dus is besloten tot opgravingen. Deze zijn in november 2009 begonnen.

Op 16 december was er een open dag, welke ondanks de kou met ruim 40 mensen goed bezocht was. Er komt inderdaad van alles boven, zoals verkavelingspatronen van de 1e en 2e eeuw en later van de 12e en 13e eeuw. Zou het tussentijds weer onder water gestaan hebben?

Behalve een waterput, met er omheen een vlechtwerk van takken met leem ertussen, zijn ook een pot van inheems aardewerk (nog helemaal intact), een fluitje, uitgehakt in een schapenbot, en vele scherven gevonden. Vaak zitten die scherven bij elkaar in kuilen.

Ook zijn veel sloten gedempt met 19e-eeuws materiaal. Waarschijnlijk afkomstig uit Alkmaar.

Het is nog veel te vroeg nu al conclusies te trekken.

De vondsten zijn aan beide kanten van de Wagenweg, dus de oude bewoningskern kan onder de Wagenweg gelegen hebben. Maar als dit gewoon op het veen is gebouwd is daar waarschijnlijk niets meer van over.

Als de vorst weer weg is gaan de opgravingen weer door en is een ieder welkom te gaan kijken, want met deze kou is het toch niet te druk met bezoekers!

Monique Zwetsloot

Meer informatie? zie hier en voor meer foto's klik hier.

Ook is de website van Poldergeest van interesse.

Meereboer Fourage in Schoorl uitgewinkeld

SCHOORL - Het bericht sloeg in als een bom. Meereboer Fourage BV in Schoorl is met onmiddellijke ingang gesloten. Zaterdag 24 oktober bereikte de betrokkenen het bericht. Het bedrijf is ondergebracht bij Dekker Granen en Kunstmest BV in Sint Maartensbrug, die al sinds 1988 eigenaar is. Positief geluid is dat er geen ontslagen vallen.

Drie dagen na de eerste melding ontvingen 350 vaste klanten een brief. "Door de huidige crisis en personele problemen zijn wij genoodzaakt om Meereboer Fourage in Schoorl per heden te sluiten". De brief was ondertekend door algemeen directeur Jan Dekker (75) Een dag later stond er een advertentie in de krant. Alleen de personele problemen werden genoemd.

Bui zien hangen

Intern had men de bui al lange tijd zien hangen. Directeur Dekker: "Natuurlijk heeft de economische crisis ermee te maken. De omzet was op z'n zachtst al maanden ver beneden de maat. Doorgaan is niet langer verantwoord". De bedoeling was om eind dit jaar het bedrijf definitief te stoppen en onder te brengen in Sint Maartenbrug. Toen een van de medewerkers in Schoorl zich onlangs ziek meldde en men daardoor genoodzaakt was de chauffeur, die vorig jaar met pensioen ging, tijdelijk op te roepen, heeft de accountant geadviseerd de sluitingsdatum te vervroegen. Het maximale rendement van Meereboer Fourage Schoorl was onvoldoende. Dekker: "Vandaar die haast, we wilden onze klanten tijdig informeren over ons besluit voordat dit een eigen leven zou gaan leiden. Er moest de laatste tijd geld bij en het is toch niet gezond dat de algemeen directeur zich daarvoor opwerpt".

Lange geschiedenis

Het bedrijf van Simon Meereboer kent een lange geschiedenis. Vader Gerrit begon in de jaren veertig een bedrijfje aan de Koningsweg. In 1963 werd het huidige pand aan de Heereweg in Catrijp gebouwd. Meereboer Fourage deed uitstekende zaken voor een grote klantenkring. Bestellingen aan hooi, stro, kunstmest en tuinhout werden in de hele provincie thuis bezorgd. De winkel in Catrijp kreeg dagelijks veel klanten over de vloer voor land- en tuinbouwgereedschap, ijzerwaren, graszaden, werkkleding en schoeisel. En juist deze sociale contacten zal men in Schoorl en omgeving bijzonder missen.

Het bekende telefoonnummer 072 5091747 wordt doorgeschakeld naar Dekker Granen en Kunstmest in Sint Maartensbrug.

bron: Weekblad De Duinstreek