Periodiek


Onze vereniging heeft t/m 2015 een periodiek met de naam 'Scoronlo' uitgegeven. Er zijn sinds de oprichting van de historische vereniging 40 nummers verschenen. Losse nummers zijn nog te koop voor € 5,= per stuk. Alle edities van het blad 'Scoronlo' gedigitaliseerd.

Met ingang van het jaar 2018 wordt in de maand oktober een Jaarboek uitgegeven. De leden van de vereniging krijgen dat gratis, voor niet-leden is het te koop voor € 19,50 + eventuele verzendkosten. (zie hier voor de openingstijden).

Hieronder is een volledig overzicht van de edities van Scoronlo gegeven:

Snel zoeken

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

21a

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

 

Selecteren op categorie (aantallen artikelen t/m nr 35) (moet nog bijgewerkt worden t/m 39)

Tip:

Internet Explorer: Klik Ctrl F, vul bovenin het scherm de categorie in en vind naar de gewenste artikelen

Firefox: Selecteer de categorie van uw keuze, en klik daarna Ctrl F. Linksonder op uw scherm kunt u dan naar alle plaatsen waar dat woord is gebruikt.

Onderwerp

Aantal

Onderwerp

Aantal

Onderwerp

Aantal

Onderwerp

Aantal

Onderwerp

Aantal

Aanwinsten

3

Buurtschappen

10

Hargen

2

Nutsvoorzieningen

1

Schoorl

28

Algemeen

8

Camperduin

4

Herdenkingen

1

Oorlog

18

Schoorldam

2

Archeologie

2

Cursus

1

Kerken

3

Polder

5

Scoronlo

44

Beelden

1

Dijken

2

Kranten

2

Recensie

4

Seinmasten

1

Bergen

1

Duinen

9

Lezingen

2

Redactie

1

Strand

1

Bestuur

1

Fanfare

2

Mensen

50

Reizen

1

Verenigingen

11

Bibliotheek

1

Foto

1

Molens

8

Roode Leeuw

1

Vervoer

2

Boerderijen

4

Gebouwen

4

Musea

1

Schagen

1

Zandspoor

1

Brandweer

27

Genealogie

5

Natuur

2

Schepen

3

Zijpersluis

1

Buitenduin

1

Groet

4

Nijverheid

8

Scholen

3

 

 

 

 

Scoronlo Nr 1 van 1989

Blz

Titel

Auteur

Trefwoord

1

Voorwoord

Wim Lautenbag †

Bestuur

1

Catrijp toen en nu

Fred S. Gutker

Buurtschappen

2

Hoe komen we aan de naam Scoronlo

Wil Janssen

Schoorl

4

Als de Hargervaart kon spreken

Jouke Minkema

Hargen

7

Schoolfoto Groet

Fred S. Gutker

Scholen

8

Doelstellingen en activiteiten van Scoronlo

Bestuur

Bestuur

 

 Scoronlo Nr 2 van maart 1990

Blz

Titel

Auteur

Trefwoord

1

Van het bestuur

Wim Lautenbag †

Bestuur

2

De Roode Leeuw te Schoorl

J. Belonje

Roode Leeuw

3

De seinmasten langs het Noordhollands Kanaal

Klaas van Lienen†

Seinmasten

5

De stranding van de Jean Bart in 1889

Wil Janssen

Schepen

6

Schoolfoto Petrusschool Catrijp, jaartal niet genoemd   

?

Scholen

7

Foto fanfare de Vriendschap uit  circa 1924

Leysen, collectie

Fanfare

7

90 jaar muziek

Cor Voorn

Fanfare

8

In het spotlight

Albert Boer

Schepen

 

 Scoronlo Nr 3 van januari 1991

Blz

Titel

Auteur

Trefwoord

1

Een terugblik op de herdenkingstentoonstelling 1940-1945

Albert Boer

Algemeen

1

De Kleijndammerpolder

Klaas van Lienen†

Polder

6

Schoolfoto Schoorldam 1912 of 1913

Fred S. Gutker

Schoorldam

7

Gemeentelijke Verordeningen

Wil Janssen

Schoorl

8

Toe was't aβrs

Fred S. Gutker

Algemeen

10

De slag bij Camperduin

Alphons Leysen

Oorlog

 

 Scoronlo Nr 4 van januari 1992

Blz

Titel

Auteur

Trefwoord

1

De korenmolen De Kijkduin

Klaas van Lienen†

Molens

8

Poλzie-albumblad 1902

Neeltje Dalenberg

Algemeen

9

Het uitje van de Schoorlse bejaarden in 1934, foto + namen

?

Mensen

10

"Mijn dorp in Noord-Holland" herinneringen 1909-1913 (1)

ds J.C.A. Fetter

Mensen

 

Scoronlo Nr 5 van april 1992

Blz

Titel

Auteur

Trefwoord

1

Over naamgeving, aanleg en broodwinning in het Schoorlse duingebied

Henk Snip

Duinen

5

Een rondwandeling door Schoorls centrum in de 20er jaren

Gerard M. Kramer

Schoorl

6

Schoorlse kerk vroeger moeilijk te verwarmen

Gerard M. Kramer

Kerken

7

Zand "rooken"

?

Duinen

8

"Mijn dorp in Noord-Holland" herinneringen 1909-1913 (2)

ds J.C.A. Fetter

Mensen

 

 Scoronlo Nr 6 van augustus 1992

Blz

Titel

Auteur

Trefwoord

1

Van de redactie

Gerard M. Kramer Siem Leegwater †

Redactie

2

Strand gaf stukje historie prijs

Gerard M. Kramer

Strand

3

Over naamgeving in het Schoorlse duingebied

Kees van der Zel

Duinen

5

Zandafgravingen, strandhoofden en grenspalen

Henk Snip

Schoorl

7

Stoepsteen naast de Ned. Hervormde kerk van Schoorl

Wil Janssen

Kerken

8

Schoolreisfoto Schiphol

?

Scholen

9

"Mijn dorp in Noord-Holland" herinneringen 1909-1913 (3)

ds J.C.A. Fetter

Mensen

12

Zandspoor en echtpaar Duinmeijer

Henk Snip

Zandspoor

 

 Scoronlo Nr 7 van december 1992

Blz

Titel

Auteur

Trefwoord

1

Zeeslag bij Camperduin na 195 jaar weer volop in de belangstelling

Wil Janssen

Oorlog

4

Een boot en treinreisje rond 1910

H.Meedendorp,

verteld aan

Gerard M. Kramer

Reizen

4

Het Groeter bleekveld

Gerard M. Kramer

Groet

5

Nogmaals naamgeving Schoorlse duinen

Henk Snip

Duinen

5

Snoepwinkeltje van Anne Bakker

?

Schoorl

6

Brief uit 1809 over toestand van de duinen

?

Duinen

7

Lijst van beschadigde-verwoeste woningen in 1799

--

Oorlog

7

Uit het notitieboekje van G.W. Sevenhuysen (1894)

Gerard M. Kramer

Mensen

8

Robbenzak en Dijkwerkers 1921

Henk Snip collectie

Mensen

 

Scoronlo Nr 8 van april 1993

Blz

Titel

Auteur

Trefwoord

1

Van de redactie Redactie Scoronlo

1

Mevr. Leysen vertelt - Jeugdherinneringen aan Schoorldam

Gerard M. Kramer

Schoorldam

2

Van wie ben je derien? - Kwartierstaat Kuijper

Joop Muelink Genealogie

4

Restauratie van de kerken in Schoorl en Groet afgerond

T.H. de Haan

Kerken

6

Scheepsstrandingen te Schoorl in 1753, 1756 en 1761

Joop Muelink Schepen

8

Den Eed als Grossier of Kraamer in Zeep

Nanning Dalenberg

Mensen

 

Scoronlo Nr 9 van augustus 1993

Blz

Titel

Auteur

Trefwoord

0

Van de redactie

Gerard M. Kramer Scoronlo

1

Australisch Camperdown inderdaad vernoemd naar zeeslag

Wil Janssen

Oorlog

4

Van wie ben je derien? - Kwartierstaat Kroon

Joop Muelink Genealogie

6

Grenspalen langs onze gemeentegrenzen

Wil Janssen

Schoorl

 

Scoronlo Nr 10 van oktober 1994

Blz

Titel

Auteur

Trefwoord

1

Van de redactie

Siem Leegwater †

Scoronlo

1

Het Hargergat en enkele bewoners

Henk Snip

Buurtschappen

3

Nieuwe kustgemeente?

Wil Janssen

Schoorl

7

Bemaling - windwatermolens

Klaas van Lienen†

Molens

10

Van huis nei skoτl

Fred S. Gutker

Mensen

11

Hargerpolder vele keren doelwit van oorlogshandelingen

Wil Janssen

Oorlog

13

3x 40-jarig huwelijk

Klaas van Lienen†

Mensen

13

In memoriam W. Lautenbag

Gerard M. Kramer

Mensen

 

Scoronlo Nr 11 van december 1994

1

Van de Redactie

Siem Leegwater †

Scoronlo

1

Drie diamanten huwelijken waavan hier alleen het Schoorlse echtpaar van Lienen-Bruin

Alkmaarsche Courant

Mensen

2

Antiek sanitair gebouwtje

Henk Snip

Gebouwen

3

Aagtdorp aan het begin van de 19de eeuw 1801-1807

Klaas van Lienen†

Buurtschappen

5

Gemeentelijke herindeling

Wil Janssen

Schoorl

8

De boerderoi van Kroon op Camp

Fred S. Gutker

Camperduin

9

Kaart van 1730 hoort bij nr 10 blz 3 tot 6. Betreft de Harger en Pettemerpolder van Jan Spruytenburh en Hendrik de Leth [in deze gedigitaliseerde versie op z'n plek gezet]

?

Polder

 

Scoronlo Nr 12 van juni 1995

Blz

Titel

Auteur

Trefwoord

0

Van de secretaris

Fred S. Gutker

Scoronlo

1

De vroedvrouw Anna C. Vergers 1774-1857

Jan P. Keuris

Mensen

4

Werken aan de Hondsbossche zeewering 1955-1985

B. Zuidweg

Dijken

7

Roerende Schoorlerdijk

A. Stierp en

S. Schipper

Dijken

8

De boerderij van Wever

Fred S. Gutker

Boerderijen

9

De burenboeken van Buytenduyn

Truus de Vries

Buurtschappen

10

Oproep aan de lezers

Truus de Vries en Jeanette de Vries

Buitenduin

 

Scoronlo Nr 13 van oktober 1995

Blz

Titel

Auteur

Trefwoord

0

Van de redactie

Siem Leegwater †

Scoronlo

1

Bij het einde van het Jan van Scoreljaar

Jan P. Keuris

Algemeen

2

De geschiedenis van de Jelgersma van der Hoop Stichting

J. de Witte

Verenigingen

3

Schilfers ....... (1 - over een fietsroute)

Bauwe A. van Dijk

Algemeen

4

Gemeente Schoorl

Jan P. Keuris

(collectie Henk Snip)

Schoorl

4

Een dorp in de polder, Graft in de 17e eeuw - boek van A. Th. Van Deursen

Mia Pot-Van Regteren Altena †

Recensie

6

Aagt, Bregt en Kaatje (1) Brief van Kaatje aan Aagt

Jan P. Keuris

Mensen

8

Werkgroep sporen van nijverheid

Jan P. Keuris

Nijverheid

8

Sporen van nijverheid: op zoek naar industrieel erfgoed

?

Cursus

8

De Stolp

Cornelis de Jong

Boerderijen

9

De geschiedenis van een ambacht - mandemakerij in Nederland

Mia Pot-Van Regteren Altena †

Nijverheid

 

Scoronlo Nr 14 van januari 1996

Blz

Titel

Auteur

Trefwoord

0

Van de voorzitter

Klaas van Lienen†

Scoronlo

1

Down an Indian trail in 1849 (Schoorlse emigratie naar Amerika)

M. Rowlands

Mensen

2

Schilfers ..... (2 - over de bibliotheek)

Bauwe A. van Dijk

Bibliotheek

3

De twaalf pelgrims bij de hervormde kerk

W.F. Koeman

Beelden

4

Positief geluid Schoorlse duinen 1798

Herman de Vos

Duinen

5

Nieuwjaarswens van Maartje Dalenberg uit 1829

Maartje Dalenberg

Schoorl

6

Aagt, Bregt en Kaatje (2) Brief van Aagt aan Bregt

Jan P. Keuris

Mensen

8

Jan Levendig, molenmaker

Fred S. Gutker

Mensen

9

Noord-Hollandsche Oudheden Henk Snip Schoorl

 

Scoronlo Nr 15 van juni 1996

Blz

Titel

Auteur

Trefwoord

2

Voorwoord

Lambert Quant

Algemeen

3

Een nieuw omslag

Cor van Tol

Scoronlo

3

Scoronlo zoekt nieuwe leden

Klaas van Lienen†

Algemeen

4

Van wie ben je derien? - Fam. Dapper

Joop Muelink

Genealogie

6

Down an Indian trail in 1849 - (2) - Emigratie Schoorlse families

M. Rowlands

Mensen

7

PWN 75 jaar

Klaas van Lienen†

Nutsvoor-zieningen

8

Heerlijk Schagen, de geschiedenis van een Westfriese marktstad

Redactie

Schagen

9

Schilfers ..... (3) over genealogie

Bauwe A. van Dijk

Mensen

10

Lezingen

J. de Vries

Lezingen

11

De oorlog in Schoorldam

A. Ligthart

Oorlog

12

Aagt, Bregt en Kaatje (3) brief van Bregt aan Kaatje

Jan P. Keuris

Mensen

 

Scoronlo Nr 16 van januari 1997

Blz

Titel

Auteur

Trefwoord

2

Ten geleide

Siem Leegwater †

Scoronlo

3

De papiermolen te Schoorl

Klaas van Lienen†

Molens

11

Het raadsel Straat

Mia Pot-Van Regteren Altena †

Buurtschappen

14

Down an Indian trail in 1849 - (3) Emigratie Schoorlse families

M. Rowlands

Mensen

 

Scoronlo Nr 17 van 1997

Blz

Titel

Auteur

Trefwoord

0

Van de redactie

Siem Leegwater †

Scoronlo

1

De zeeslag bij Camperduin, 11 oktober 1799

Siem Leegwater †

Oorlog

2

Het wegenpatroon en de veranderde benamingen van Aagtdorp

Klaas van Lienen†

Buurtschappen

5

Down an Indian trail in 1849 - (slot) Emigratie Schoorlse families

M. Rowlands

Mensen

6

"Onvoltooide Roem" -  boek over de eerste negen Heren van Brederode 1203-1473

Bauwe A. van Dijk

Recensie

7

Schilfers .... - (4) bebouwing Brederodeveldje

Bauwe A. van Dijk

Schoorl

8

de Omloop - een schets

Klaas van Lienen†

Schoorl

9

Grietje Dapper - in memoriam

Fred S. Gutker

Mensen

10

Uitspraak over een Schoorls geschil in 1557 - over namen en toenamen

Mia Pot-Van Regteren Altena †

Buurtschappen

11

Groet in 1926 - een foto

Fred S. Gutker

Groet

12

Vikingen op Wieringen - lezing over archeologische vondsten

Siem Leegwater †

Lezingen

 

Scoronlo Nr 18 van 1998

Blz

Titel

Auteur

Trefwoord

2

Van het bestuur - waaronder een in memoriam van Siem Leegwater

Fred S. Gutker

Scoronlo

3

Grietje Dapper, 7 mei 1899 - 14 november 1996

M. Dapper

Mensen

5

Schilfers.... (5) over Zijpersluis

Bauwe A. van Dijk

Zijpersluis

6

Klassenfoto, van ongeveer 1947, van de Groeter school

Henk Snip - collectie Groet

7

Het historisch geheugen - aanwinsten uit de nalatenschap van W.F. Koeman

Fred S. Gutker

Aanwinsten

8

Gesloopt - het huisje van Vok Slik in Groet

Fred S. Gutker

Gebouwen

9

Commissiewerk - monumentencommissie

Bauwe A. van Dijk

Gebouwen

9

Toen……. In 1841 en 1842, aantekeningen van de vader van Cor Schouten, boer te Bergen

Cor Schouten

Algemeen

10

Oude instrumenten - uit de diergeneeskunde

Henk Snip Schoorl

11

de "Courant voor Schoorl en Bergen" -  van 13 juli 1923

Henk Snip Schoorl

13

Nazaten gezocht - register van bruyden

Historische kring Heemskerk

Genealogie

 

Scoronlo Nr 19 van 1999

Blz

Titel

Auteur

Trefwoord

0

Van de redactie

Bauwe A. van Dijk

Scoronlo

1

Fort, Fortvlak en Fortblink

Rob Boer Oorlog

4

Van de vereniging

Bauwe A. van Dijk

Scoronlo

5

Tom Bos, de vrijwillige molenaar van de Kijkduin

Carrie Laan †

Molens

7

Verhaal van Piet Bijl bij een foto

Piet Bijl †

Foto

8

De Engels-Russische invasie van 1799

Adri Dalen Oorlog

9

Grenspalen en limietscheidingen

Klaas van Lienen†

Schoorl

11

De geschiedenis van de Kring van de Vrienden van de Honsbossche

Bauwe A. van Dijk

Verenigingen

13

Paletino - over een lettertype

?

Nijverheid

 

Scoronlo Nr 20 van 1999

Blz

Titel

Auteur

Trefwoord

0

Van de redactie

Redactie

Scoronlo

1

Uit het archief

R. van Foreest

Schoorl

2

De trekhond of het paard der kleine luyden

Piet Bijl †

Mensen

4

De geschiedenis van het spoor rond Schoorl (1)

Gerrit Barendregt

Vervoer

7

De biotoop

Allet Geertman

Natuur

9

Reactie op een opmerking - over grenspalen door de historisch consulent van de provincie NH

K.W.J.M. Bossaers

Schoorl

10

Gesprek met een geboren Groetenaar: Joop Druyven

Carrie Laan †

Mensen

12

De stolpboerderij: een historisch sieraad

Mart Groentjes

Boerderijen

 

Scoronlo Nr 21 van maart 2000

0

Van de redactie

Redactie

Scoronlo

1

De geschiedenis van het spoor rond Schoorl (2)

Gerrit Barendregt

Vervoer

3

Boeken - Vlechtwerk - 'Een mandeken van fijne teenen'

Mia Pot-Van Regteren Altena †

Nijverheid

4

Een merkwaardig gezin - het gezin Keete

Piet Bijl †

Mensen

5

Het dorpsbestuur in School onder het oud bewind

Nic Out

Schoorl

7

Een gesprek met mevrouw Risselada

Carrie Laan †

Mensen

10

De gevolgen van de oorlog van 1799

Klaas van Lienen†

Oorlog

13

Verschillende zetsystemen Henk Boekel Nijverheid

Nieuwsbrief Monumentendag van september 2000

2

Van de redactie

Redactie

Scoronlo

3

Helmaanplant in het jaar 1667 Joop Muelink Duinen

8

Het dorp Camp anno 1730 Joop Muelink Camperduin

13

Van Campthorpa tot Camperduin Wil Janssen Camperduin

16

Plaatsbepaling van de verdwenen kerk van Camperduin B. Zuidweg Camperduin

19

Aan leden en belangstellenden

Bauwe A. van Dijk

Scoronlo

 

Scoronlo Nr 22 van december 2000

2

Van de redactie

Redactie

Scoronlo

3

De geschiedenis van het spoor rond Schoorl (3)

Gerrit Barendregt

Vervoer

6

Een gesprek met Michiel Walraven van de Garde

Carrie Laan †

Mensen

9

Het Schoorls Gemengd Koor bestaat 75 jaar

Anneke Rosing

Verenigingen

15

Alkmaarse Molenvereniging

Klaas van Lienen†

Molens

 

Scoronlo Nr 23 van december 2001

0

Van de redactie

Redactie

Scoronlo

1

Een blik op het boerenleven uit de negentiende en vroege twintigste eeuw

Piet Bijl †

Mensen

2

Het keurboek van Schoorl

Nic Out

Schoorl

6

Van een spoorbrug en een kappertje uit Groet

Kees van der Zel

Schoorl

7

Boek over het voormalige vliegveld Bergen

Rob Boer

Recensie

8

Een gesprek met mevrouw Meedendorp

Carrie Laan †

Mensen

10

`Weich` herinnering aan middeleeuws treffen - Een knokpartij uit 1164

Wil Janssen

Polders

10

Jan Budding een korte biografie

Carrie Laan †

Mensen

12

De strijd tegen geallieerde vliegtuigen in de Tweede Wereldoorlog vanuit een radarpost in Schoorl

Cor Schouten

Oorlog

 

Scoronlo Nr 24 van oktober 2002

0

Van de redactie

Redactie

Scoronlo

1

Van het bestuur van de vereniging Scoronlo

Ela Hulshoff

Scoronlo

1

Nederlands Museum voor Knipkunst

Redactie

Musea

2

Eilighers venne

W. Siewertsen

Polders

4

Zandmennerij te Hargen

Cor Phaff

Hargen

6

Overzicht van de publicaties in Scoronlo vanaf de oprichting

Carrie Laan

Scoronlo

10

Boerderij: Hargergat 1

Henk Snip

Boerderijen

12

Het wapen voor de nieuwe gemeente Bergen, overgenomen uit de Berger Kroniek nov. 2001

Bert Veer

Bergen

16

De Nederlandse Genealogische Vereniging

Joop Muelink

Verenigingen

 

Scoronlo Nr 25 van oktober 2002

Brandweer-themanummer, het einde van de zelfstandige brandweer in Schoorl

*) Waar geen schrijvers genoemd worden zijn de oud-brandweermensen en redactie Scoronlo verantwoordelijk

0

Van de redactie Redactie Scoronlo

1

Brandweer: basisbehoefte van een samenleving Lambert Quant Brandweer

1

Van een oud-brandweercommandant D. Blom Brandweer

2

De brandweer in Schoorl en Groet vσσr 1923

*)

Brandweer

5

Brand in het Zeepaardje

gegevens:

A.T. Smit

Brandweer

6

Drie vrouwen van oud-brandweermannen gegevens: dames Blom, Kroon en Limmen Brandweer

7

Duinbranden

*)

Brandweer

8

Alarmeren

*)

Brandweer

9

De vrijwillige brandweer van Schoorl en Groet van 1923 tot 2001

*)

Brandweer

14

Nazorg brandweerpersoneel na hulpverlening

*)

Brandweer

15

Brand in Bregtdorp Tiny Muelink Brandweer

15

Herinnering van mevrouw M.Kroon-van den Oord Miep Kroon Brandweer

16

Van halsjuk tot tankautospuit

*)

Brandweer

19

Rouw en trouw

*)

Brandweer

20

Keuren, kleden en opleiden

*)

Brandweer

22

Het brandweerlied

*)

Brandweer

23

Het redden van mens en dier gaat voor alles

*)

Brandweer

24

De Oterleker brandweerstaf ook in Schoorl

*)

Brandweer

25

Hooibroei en hooistekers

*)

Brandweer

28

De vereniging

*)

Brandweer

30

De eerste Schoorlse damesbrandweer

*)

Brandweer

32

Huisvesting

*)

Brandweer

34

Overzicht van de voornaamste branden in Schoorl en Groet van 1807 tot 1931

Joop en Tiny Muelink

Brandweer

35

Overzicht van de voornaamste branden van 1925 tot 1966 Wil Janssen Brandweer

36

Overzicht branden 1967 - 2000 Dirk Kroon Brandweer

38

Personeel van de Vrijwillige Brandweer Schoorl en Groet vanaf 1923

*)

Brandweer

39

Bluswatervoorziening

*)

Brandweer

41

Epilogen

Henk Snip en

Thijs Wildeboer

Brandweer

 

Scoronlo Nr 26 van november 2003

0

Van de redactie

Redactie

Scoronlo

1

In memoriam Klaas van Lienen - voorzitter Scoronlo

Ela Hulshoff

Scoronlo

2

Nieuwe bestuursleden - Ela Hulshoff en Anneke Spanjaard

Bestuur Scoronlo

3

Piet Bijl vertelt over de familie Jelgersma

Piet Bijl †

Mensen

6

De Schoorlse Schaakvereniging 'De Viersprong' 1952-2002

Rob Boer

Verenigingen

11

Charter uit 1597

Nic Out en

Henk Snip

Duinen

12

Levensschets van de kunstenaar Thijs Sterk

Carrie Laan

Mensen

13

Rense Royaards

Rense Royaards

Mensen

14

Niet aan de deur

Rense Royaards

Mensen

15

Oh, liefje

Rense Royaards

Mensen

 

Scoronlo Nr 27 van april 2004

0

Van de redactie

Redactie

Scoronlo

1

Van de bestuurstafel

Ela Hulshoff

Scoronlo

2

Huize Marieke en haar bewoners

Bauwe A. van Dijk

Mensen

4

Vereniging Hendrick de Keyser

Bauwe A. van Dijk

Verenigingen

6

Honderd jaar geleden - Schoorl in 1904

Nic Out

Schoorl

8

Het belang van Schoorlse schietproeven voor ΄s lands verdediging

Rob Boer

Oorlog

 

Scoronlo Nr 28 van maart 2005

0

Van de redactie

Redactie

Scoronlo

1

Van de bestuurstafel

Bestuur Scoronlo

3

Lijkvindingen in Schoorl

Herman de Vos

Schoorl

6

Het wel en wee van "De Goede Verwachting" - melkfabriek Catrijp

Piet Bijl †

Nijverheid

8

Een gesprek met een echte Schoorlaar - Willem Rens

Bauwe A. van Dijk en Henk Snip

Mensen

11

Het beschikkingsrecht over de Schoorlse duinen in vroeger tijden

Nic Out

Duinen

14

Het achttal van de Onderweg

Piet Bijl †

Buurtschappen

16

Het vervoer naar de schietdoelen in de Schoorlse duinen in de 19de eeuw

Rob Boer

Oorlog

19

De Stichting Duinbehoud

Joost Hack

Verenigingen

 

Scoronlo Nr 29 van maart 2006

0

Van de redactie

Redactie

Scoronlo

1

Van de bestuurstafel

Ela Hulshoff-Voorn

Scoronlo

2

Waarom moeten we molens behouden

Tom Bos Molens

4

De tuinbouw in vroeger tijden - nr 1 en nr 2

Piet Bijl †

Nijverheid

7

Het Westfries Genootschap

Bauwe A. van Dijk

Verenigingen

9

Schoorlse mensen - de Schoorlaar Jacob Zijp

Cor Visser

en Nic Out

Mensen

10

Een blok basalt

Henk Snip Schoorl

12

Schoorlsche Courant - van 9 april 1921, 1e jaargang

Schoorlse Courant, copie via Henk Snip

Kranten

 

Scoronlo Nr 30 van november 2006

0

Van de redactie

Redactie

Scoronlo

1

Van de bestuurstafel

Ela Hulshoff-Voorn

Scoronlo

2

Schoorl krijgt moderne voorzieningen

Nic Out

Schoorl

5

Toelichting bij afbeelding molenaar Duin

Doortje Haan

Molens

6

Een middeleeuws huis in de duinen bij Hargen

Rob Boer

Archeologie

8

Schoorl en zijn namen

Bauwe A. van Dijk

Schoorl

11

d΄Onderweg en d΄oorlog

Piet Bijl †

Buurtschappen

 

Scoronlo Nr 31 van mei 2007

0

In memoriam Piet Bijl en in memoriam Carrie Laan

Redactie

Mensen

1

Van de redactie

Redactie

Scoronlo

2

Van de bestuurstafel

Ela Hulshoff-Voorn

Scoronlo

2

Over het Comitι Kamp Schoorl

Redactie

Verenigingen

3

Kamp Schoorl - ervaringen van de schrijver

J.H. Frenken.

Oorlog

7

Korte genealogie van de familie Mink

Truus de Vries

Genealogie

14

Catrijp in de dertiger jaren

Piet Bijl †

Buurtschappen

 

Scoronlo Nr 32 van december 2007

1

Van de redactie

Redactie

Scoronlo

2

Van de bestuurstafel

Ela Hulshoff-Voorn

Scoronlo

3

Schoorl onder burgemeester Gutker 1840-1850

Nic Out

Mensen

8

Dirk Schaefer, componist en pianist in Schoorl

Rob Boer

Mensen

11

De Rode Aagt en de Guldener. Handelt over oude appelbomen

Trijnie Feeke-van Lienen

Natuur

12

Pluimveeteelt onder de duinen

Bauwe A. van Dijk

Nijverheid

14

In gesprek met Arie Zwagerman

Gerard M. Kramer

Mensen

16

Zomertijd in Groet Rob Boer Groet

 

Scoronlo Nr 33 van december 2008

1

Van de redactie

Redactie

Scoronlo

2

Van de bestuurstafel

Ela Hulshoff-Voorn

Scoronlo

3

Pettemer- en Harger Polder

Piet Glas

Polders

8

Rijke Stinkers

Rense Royaards

Mensen

10

Stichting Behoud Historisch Landschap

Bauwe A. van Dijk

Verenigingen

11

Piet Kootstra †

Gerard M. Kramer

Mensen

13

Joodse vluchtelingen in Schoorl (1)

Bauwe A. van Dijk

Oorlog

17

Oude woonsteden in Schoorl, recensie boek Joop en Tini Muelink

Rob Boer

Recensie

17

Dat wou ik effe kwijt, copie uit de Duinstreek okt 2006

Jouke Minkema

Kranten

 

Scoronlo Nr 34 van maart 2010

0

Aanwinsten Redactie Aanwinsten

1

Van de redactie Redactie Scoronlo

2

Van de bestuurstafel

Ela Hulshoff-Voorn

Scoronlo

3

Kennismaken met Hetty Keessen Hetty Keessen Mensen

4

De Aagtdorperwatermolen, het maalboek en de molenaars van het gemaal Rob Boer Molens

11

De haardplaat Henk Snip Mensen

13

Vijftig jaar na de bevrijding, een terugblik Corry Boon Oorlog

15

Joodse vluchtelingen in Schoorl (2)

Bauwe A. van Dijk

Oorlog

20

Ik zal me verdedigen! Rense Royaards Mensen

23

Forten van de Stelling van Amsterdam Rob Boer Oorlog

26

Damweg, Schoorl - Zo was het toen, hoe wordt het nu?

Marjolein Boer

Gebouwen

 

. Scoronlo Nr 35 van april 2011

0

Aanwinsten Redactie Aanwinsten

1

Van de redactie Redactie Scoronlo

2

Van de bestuurstafel

Ela Hulshoff-Voorn

Scoronlo

3

Even voorstellen: Monique Zwetsloot Monique Zwetsloot Scoronlo

4

Schoorl krijgt een natuurreservaat ? Verenigingen

7

Schenking ? Mensen

8

Archeologische onderzoeken in Schoorl Wil Janssen Archeologie

12

De Bond Heemschut Wil Janssen Verenigingen

16

Heer van Schoorl en Camp overleden Rob Boer Mensen

-

Achterkant Marjolein Boer Schoorl

 

. Scoronlo Nr 36 van mei 2012

0

Aanwinsten Redactie Scoronlo

1

Van de redactie Redactie Scoronlo

2

Van de bestuurstafel Ela Hulshoff-Voorn Scoronlo

3

Het Noorse S.S. Skoghaug verging kerstnacht 1947 Wil Janssen Schepen

8

Landschap Noord-Holland Johan Stuart Verenigingen

11

Kaasfabrieken in Schoorl D. Boersma (Rob Boer) Nijverheid

14

De Schoorlaar Piet Greeuw Henk Snip Mensen

17

De vroegste reformatie in Schoorl N.J. Out Kerken

20

De oude boerderij aan de Teugelaan 21 ? Boerderijen

-

Achterkant Marjolein Boer Schoorl

 

Scoronlo Nr 37  van mei 2013

0

Aanwinsten Redactie Scoronlo

1

Van de bestuurstafel Ela Hulshoff-Voorn Scoronlo

3

Van de redactie Redactie Scoronlo

4

Uit Schoorl weggevoerde Joodse medeburgers B.A. van Dijk Oorlog

7

Herinneringen aan een bijzonder iemand (mevr. Van Soeren-Van Leeuwen) W.Ph.Emiel van Kooten Mensen

9

Camperduin en Groet vierden in 1913 de honderdjarige onafhankelijkheid van Nederland Wil Janssen Herdenkingen

12

De grenzen van Buytenduyn rond 1730 Truus de Vries Buurtschappen

18

De Unie van (Vrouwelijke) Vrijwilligers Lineke Plomp Verenigingen

22

Oost-Europese vluchtelingen verbleven zeven jaar in Schoorl Wil Janssen Oorlog

27

Een oude buitenplee behouden voor de toekomst Piet Bakker Gebouwen

 

Scoronlo Nr 38 - Jubileumnummer (25 jaar) van december 2013

  Zie de Inhoudsopgave en klik op de gewenste bladzijde.

 

Scoronlo Nr 39 van december 2015

1

Wijzigingen - errata voor nr 37 en nr 38 Redactie Scoronlo

3

In memoriam Anton Hendrik de Vries Bestuur en Redactie Scoronlo

4

Van de bestuurstafel Ela Hulshoff-Voorn Scoronlo

5

Van de redactie Redactie Scoronlo

6

"Bekkensnijden"in Groet en Hargen?

Marc Zwart

Archeologie

8

Over gelukstoffees en eierkoeken Kees van der Zel

Mensen

11

De Verbrande Hofstee in Schoorl Truus de Vries

Gebouwen

14

Vondsten op zolder  

Gebouwen

20

Weidemolentje in de Harger- en Pettemerpolder geplaatst Henk Snip

Molens