De seinmasten langs het Noordhollands Kanaal (vervolg)

uit: Scoronlo nr 2 van maart 1990