De seinmasten langs het Noordhollands Kanaal

uit: Scoronlo nr 2 van maart 1990