Van het bestuur

uit: Scoronlo nr 2 van maart 1990