Robbenzak en dijkwerkers

uit: Scoronlo nr 7 van december 1992