Grenspalen langs onze gemeentegrenzen

uit: Scoronlo nr 9 van augustus 1993