Drie diamanten huwelijken

uit: Scoronlo nr 11 van December 1994