Werk aan de Hondsbossche zeewering in de jaren 1955-1985

uit: Scoronlo nr 12 van juni 1995 (bij uitzondering twee bladzijden aan elkaar i.v.m. de tekening)