Van de secretaris

uit: Scoronlo nr 12 van juni 1995