Het wegenpatroon en de veranderde benamingen van Aagtdorp

uit: Scoronlo nr 17 van 1997