Reactie op een opmerking

uit: Scoronlo nr 20 van oktober 1999