Het dorpsbestuur in Schoorl onder oud bewind

uit: Scoronlo nr 21 van maart 2000