Een gesprek met mevrouw Risselada

uit: Scoronlo nr 21 van maart 2000