Aan leden en belangstellenden

uit: Nieuwsbrief Monumentendag van 9 sept. 2000