Een gesprek met Michiel Walraven van de Garde (vervolg)

uit: Scoronlo nr 22 van December 2000