'Weich': herinnering aan middeleeuws treffen - een knokpartij uit 1164

uit: Scoronlo nr 23 van December 2001