Het beschikkingsrecht over de Schoorlse duinen in vroeger tijden (vervolg)

uit: Scoronlo nr 28 van maart 2005