Het beschikkingsrecht over de Schoorlse duinen in vroeger tijden

uit: Scoronlo nr 28 van maart 2005