Het achttal van de Onderweg (vervolg)

uit: Scoronlo nr 28 van maart 2005