Het wel en wee van "De Goede Verwachting"

uit: Scoronlo nr 28 van maart 2005