Catrijp in de dertiger jaren (vervolg)

uit: Scoronlo nr 31 van mei 2007