Catrijp in de dertiger jaren

uit: Scoronlo nr 31 van mei 2007