Over het Comité Kamp Schoorl

uit: Scoronlo nr 31 van mei 2007