Pettemer- en Hargerpolder - 2

uit: Scoronlo nr 33 van december 2008