De grenzen van Buytenduyn rond 1730 - 1

uit: Scoronlo nr 37 van mei 2013