Vereniging


Doelstellingen

De Cultuur-Historische Vereniging Scoronlo is opgericht in 1988. Zij heeft haar werkgebied in de vroegere gemeente Schoorl. De vereniging is dan ook genaamd naar een vroeg middeleeuwse schrijfwijze van Schoorl uit het jaar 868.

Scoronlo stelt zich overeenkomstig haar huidige statuten (gewijzigd in 2009) als doel belangstelling te wekken voor de geschiedenis en cultuur van Schoorl en de verkregen kennis te verspreiden. Daarnaast probeert Scoronlo voorwerpen en geschriften die van historisch en cultureel belang voor Schoorl zijn op te sporen, te verwerven en tentoon te stellen. Scoronlo streeft ook naar behoud van historische bouwwerken, cultuurhistorisch landschap en archeologische landschapselementen in Schoorl.

Onze vereniging tracht haar doelen te bereiken door het organiseren van bijeenkomsten en excursies. Scoronlo faciliteert onderzoek en steunt onderzoekers. Zij bevordert de instandhouding van cultuurhistorische monumenten en/of publicaties, historische bouwwerken en landschapselementen. Verder werkt Scoronlo samen met verwante organisaties.

Sinds de oprichting werd tot eind 2015 een tijdschrift uitgegeven dat ook Scoronlo heet. Vanaf 2018 is, in plaats daarvan, begonnen met het uitgeven van een Jaarboek.

Vanaf 30 november 2017 is de vereniging medegebruiker geworden van het Raadhuisje van Groet. Dit pand is eigendom van de Gemeente Bergen. Vanaf januari 2018 is er gewerkt aan de inrichting ervan. Zo heeft de vereniging een eigen onderkomen gekregen, waarin plaats is gemaakt voor de bestaande verzameling van boeken en andere objecten. En er is ook plaats voor een uitbreiding van deze verzameling die we in de toekomst hopen te ontvangen van onze leden en andere belangstellenden.

Wij zijn door ANBI erkend als een goededoelenstichting. Daardoor zijn schenkingen fiscaal aftrekbaar en legaten vrij van erfrecht.

Met zoveel mogelijk mensen willen wij informatie delen en gegevens uitwisselen en daarbij genieten van deze historische plek! U BENT VAN HARTE WELKOM !

Ons adres is Kerkbrink 19, 1873HH Groet. We zijn elke dinsdagmiddag aanwezig van 14.00 tot 16.30 uur.